โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการ “เส้นทางสู่คุณภาพเด็กน้อยสาธิต” ประจำปีการศึกษา 1/2563 ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการจัดนิทรรศการ Project Approach ดังนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.-11.00 น. -อนุบาล 2/1 Project Approach ฟุตบอล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.-11.00 น. -บริบาลสีเขียว Project Approach มะเขือเทศ -บริบาลสีฟ้า 1 Project Approach โตวเหมี่ยว -อนุบาล 1/2 Project Approach ยุง -อนุบาล 2/3 Project Approach Bicycle วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.-11.00 น. -บริบาลสีชมพู Project Approach Watermelon -บริบาลสีครีม Project Approach มะละกอ -อนุบาล 1/1 Project Approach ฟัน -อนุบาล 3/2 Project Approach เจลล้างมือ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.-11.00 น. -บริบาลสีฟ้า 2 Project Approach ดอกดาวเรือง -อนุบาล 2/2 Project Approach หน้ากากอนามัย -อนุบาล 3/1 Project Approach COVID-19