ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ

Go to top