ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Go to top